Fusion Coldbrew perzik, thee om koud te zetten

Uitverkocht
€ 6,95

Infusion Coldbrew peach, tea for cold brewing

Infusion Coldbrew Pfirsich, Tee zum Kaltaufbrühen

zwarte thee om koud te maken met perzik, sinaasappel en hibiscus

Verfrissende cold brew perzikthee van gecontroleerde biologische teelt.
Onze Cold Brew perzikthee is een ware smaakervaring die je zal betoveren! Met zijn verfrissende noot en fruitige perziksmaak is het perfect voor warme zomerdagen of als snelle opkikker in de ochtend. De zwarte theesoort wordt verbouwd in China en India om tot een speciale melange te komen. De thee wordt uitsluitend gemaakt van de beste ingrediënten uit gecontroleerde biologische landbouw.

Cold Brew thee met gezondheidsbevorderende werking en eenvoudige bereiding
Onze Cold Brew Perzikthee heeft niet alleen een uitstekende smaak, maar ook een digestief effect. De theïne en cafeïne die erin zitten, staan erom bekend dat ze de concentratie bevorderen en het welzijn verbeteren. De actieve ingrediënten van hibiscusbloemen en sinaasappelolie kunnen ook bijdragen aan het versterken van het immuunsysteem en het versterken van het lichaam. 

Cold-brew is thee die koud gezet wordt. Er komt dus geen heet of kokend water aan te pas. Het leuke van een koud gezette thee is dat de smaak anders is dan als je diezelfde thee op de reguliere manier zou zetten. De invloed van temperatuur op de smaakbeleving is namelijk groter dan je denkt. Over het algemeen geldt dat thee die je koud hebt gezet iets zoeter en zachter zal smaken.

Ingedienten: Zwarte thee*(China), zwarte thee Assam*(India), hibiscusbloessem*, natuurlijk perzikaroma, sinaasappelschillen*, stukjes perzik*, 

steviablaadjes*,sinaasappelolie*. *van gecontroleerde biologische teelt. 

De voordelen van cold-brew

Thee met een verrassende en zachte(re) smaak dus. En het mooie: cold-brew is ook nog eens heel gezond. Dit zijn de belangrijkste voordelen en verschillen ten opzichte van gewone thee.

  1. Door het koude water komt er minder cafeïne vrij. In cold-brew thee zit dus minder cafeïne dan in gewone thee
  2. In cold-brew thee zitten minstens zoveel antioxidanten als in traditioneel bereide thee. Zet je je cold-brew met witte thee? Dan zitten er zelfs meer antioxidanten in je kop thee dan als je die heet zou zetten
  3. Cold-brew is minder bitter dan gewone thee. Dat komt omdat er minder tannine vrijkomt als je koud in plaats van kokend water gebruikt. Tannines kunnen voor een bittere smaak zorgen. Heb je bij je cold-brew dus geen last van.
  4. Het koude water onttrekt meer zoetheid uit de thee. Suiker heb je dus helemaal niet nodig. Ice tea eat your heart out!

De beste cold-brew thees

Wist je dat je met al onze theesmaken een cold-brew kan maken? Van kruidenthees tot black thees, het is maar net waar je zin in hebt. Onze persoonlijke favoriet: cafeïnevrije Verbene en groene thee Jasmine Green. Witte en groene theeën gaan sowieso bijzonder goed samen in een cold-brew. 

Cold-brew thee: zo maak je het

Zelf een cold-brew maken is supersimpel. Volg deze drie stappen en je hebt binnen no-time de lekkerste koude thee in huis.

  1. Vul een karaf met jou favoriete thee (hou voor losse thee 2-4 eetlepels aan)
  2. Giet er KOUD (kraan)water overheen
  3. Laat een ongeveer 15 minuten in de koelkast trekken, experimenteer met de tijd. Drink het binnen 4 uur op want dan is het het lekkerst. Hoe langer je ‘m laat staan, hoe sterker de smaak
  4. Giet je gemaakt thee uit de karaf door een filter over en gooi er wat ijsklontjes bij….. geniet!
  5. Gebruik ongeveer 5 gram per glas (dus ongeveer 15 gram voor een liter fles) Als het klaar is doe een schijfje sinaasappel in het glas ter garnering.

Natuurlijk kun je de thee ook met gekookt water zetten en dan is het ongeveer met 5 minuten trekken en 3 gram al voldoende voor een glas.

-Niet aanbevolen voor baby's en peuters. Verpakt in hersluitbaar zakje van 100 gram.

Ingredienten: Zwarte thee*(China), zwarte thee Assam*(India), hibiscusbloemen*, natuurlijk perzikaroma, sinaasappelschillen*, stukje perzik*, steviablaadjes*, sinaasappelolie*. *= van gecontroleerde biologische teelt. 

 

(E) Refreshing cold brew peach tea from controlled organic cultivation.
Our Cold Brew peach tea is a true taste experience that will enchant you! With its refreshing note and fruity peach flavor, it is perfect for hot summer days or as a quick pick-me-up in the morning. The black tea is grown in China and India to create a special blend. The tea is made from only the finest ingredients from controlled organic farming.

Cold Brew tea with health benefits and easy preparation
Our Cold Brew Peach Tea not only has an excellent taste, but also a digestive effect. The theine and caffeine contained in it are known to promote concentration and improve well-being. The active ingredients of hibiscus flowers and orange oil can also help boost the immune system and strengthen the body.

Cold-brew is tea that is brewed cold. So there is no hot or boiling water involved. The nice thing about a cold-brewed tea is that the taste is different than if you were to brew the same tea the regular way. In fact, the influence of temperature on the taste experience is greater than you think. In general, tea brewed cold will taste slightly sweeter and softer.

The advantages of cold-brew

So tea with a surprising and mild(er) taste. And the best part: cold-brew is also very healthy. These are the main advantages and differences compared to regular tea.

The cold water releases less caffeine. Cold-brew tea contains less caffeine than regular tea.
Cold-brew tea contains at least as many antioxidants as traditionally prepared tea. Do you brew your cold-brew with white tea? Then there are even more antioxidants in your cup of tea than if you would make it hot
Cold-brew is less bitter than regular tea. That's because less tannin is released when you use cold instead of boiling water. Tannins can create a bitter taste. So don't bother with your cold-brew.
The cold water extracts more sweetness from the tea. You don't need sugar at all. Ice tea eat your heart out!
The best cold-brew teas

Did you know that all our tea flavors can be cold-brewed? From herbal teas to black teas, it all depends on your mood. Our personal favorite: decaffeinated Verbene and green tea Jasmine Green. White and green teas go especially well together in a cold-brew anyway.

Cold-brew tea: how to make it:

Making your own cold-brew is super easy. Follow these three steps and you will have the tastiest cold-brew tea at home in no time.

Fill a carafe with your favorite tea (keep 2-4 tablespoons for loose tea)
Pour COLD (tap) water over it

Leave one in the refrigerator for about 15 minutes, experiment with the time. Drink it within 4 hours because that's when it tastes best. The longer you leave it, the stronger the flavor. Pour over your decanter with a strainer and throw in some ice cubes..... enjoy!
Use about 5 grams per glass (so about 15 grams for a liter bottle) When it's ready put a slice of orange in the glass for garnish.
Of course, you can also brew the tea with boiled water and then with about 5 minutes of steeping and 3 grams it will be enough for a glass.

-Not recommended for babies and toddlers. Packed in resealable 100 gram bag.

Ingredients: Black tea*(China), black tea Assam*(India), hibiscus flowers*, natural peach flavor, orange peel*, piece of peach*, stevia leaves*, orange oil*. *= from controlled organic cultivation.

(D) Erfrischender Cold Brew Pfirsich-Tee aus kontrolliert biologischem Anbau.
Unser Cold Brew Pfirsich Tee ist ein wahres Geschmackserlebnis, das Sie verzaubern wird! Mit seiner erfrischenden Note und dem fruchtigen Pfirsichgeschmack ist er perfekt für heiße Sommertage oder als schneller Muntermacher am Morgen. Der schwarze Tee wird in China und Indien angebaut, um eine besondere Mischung zu kreieren. Der Tee wird nur aus den besten Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau hergestellt.

Cold Brew Tee mit gesundheitlichen Vorteilen und einfacher Zubereitung
Unser Cold Brew Peach Tee hat nicht nur einen hervorragenden Geschmack, sondern auch eine verdauungsfördernde Wirkung. Das darin enthaltene Thein und Koffein sind dafür bekannt, dass sie die Konzentration fördern und das Wohlbefinden verbessern. Die Wirkstoffe der Hibiskusblüten und des Orangenöls können zudem helfen, das Immunsystem zu stärken und den Körper zu kräftigen.

Cold-brew ist Tee, der kalt aufgebrüht wird. Es wird also kein heißes oder kochendes Wasser verwendet. Das Schöne an kalt aufgebrühtem Tee ist, dass er anders schmeckt, als wenn man ihn auf herkömmliche Weise aufbrüht. Tatsächlich ist der Einfluss der Temperatur auf das Geschmackserlebnis größer, als man denkt. Im Allgemeinen schmeckt kalt aufgebrühter Tee etwas süßer und weicher.

Die Vorteile von kalt aufgebrühtem Tee

Also Tee mit einem überraschenden und milden(er) Geschmack. Und das Beste daran: Kalt aufgebrühter Tee ist auch noch sehr gesund. Das sind die wichtigsten Vorteile und Unterschiede zum normalen Tee.

Das kalte Wasser setzt weniger Koffein frei. Kalt aufgebrühter Tee enthält daher weniger Koffein als normaler Tee
Kalt aufgebrühter Tee enthält mindestens so viele Antioxidantien wie herkömmlich zubereiteter Tee. Brühen Sie Ihren kalt aufgebrühten Tee mit weißem Tee auf? Dann enthält Ihre Tasse Tee noch mehr Antioxidantien als heiß aufgebrühter Tee.
Kalt aufgebrühter Tee ist weniger bitter als normaler Tee. Das liegt daran, dass weniger Gerbstoffe freigesetzt werden, wenn Sie kaltes statt kochendes Wasser verwenden. Gerbstoffe können einen bitteren Geschmack verursachen. Machen Sie sich also nicht die Mühe, den Tee kalt aufzubrühen.
Durch das kalte Wasser wird dem Tee mehr Süße entzogen. Sie brauchen also überhaupt keinen Zucker. Eistee, was willst du mehr!
Die besten kalt aufgebrühten Tees

Wussten Sie, dass alle unsere Teesorten auch kalt aufgebrüht werden können? Von Kräutertee bis Schwarztee - es kommt ganz auf Ihre Stimmung an. Unser persönlicher Favorit: entkoffeinierter Verbene und grüner Tee Jasmine Green. Weißer und grüner Tee passen ohnehin besonders gut zu einem kalt aufgebrühten Tee.

Kalt gebrühter Tee: So wird er zubereitet:

Die Zubereitung von kalt gebrühtem Tee ist ganz einfach. Befolgen Sie diese drei Schritte, und im Handumdrehen haben Sie den leckersten kalt aufgebrühten Tee bei sich zu Hause.

Füllen Sie eine Karaffe mit Ihrem Lieblingstee (2-4 Esslöffel für losen Tee).
KALTES (Leitungs-)Wasser darüber gießen
Lassen Sie ihn etwa 15 Minuten im Kühlschrank stehen, experimentieren Sie mit der Zeit. Trinken Sie ihn innerhalb von 4 Stunden, denn dann schmeckt er am besten. Je länger Sie ihn stehen lassen, desto stärker ist der Geschmack.
Mit einem Filter über eine Karaffe gießen und einige Eiswürfel hineinwerfen..... Genießen!
Verwenden Sie etwa 5 Gramm pro Glas (also etwa 15 Gramm für eine Literflasche). Wenn er fertig ist, legen Sie eine Orangenscheibe als Garnierung ins Glas. Sie können den Tee natürlich auch mit abgekochtem Wasser zubereiten, dann reicht er mit etwa 5 Minuten Ziehzeit und 3 Gramm für ein Glas.

-Nicht für Babys und Kleinkinder geeignet. Verpackt im wiederverschließbaren 100g-Beutel.

Zutaten: Schwarzer Tee*(China), Schwarzer Tee Assam*(Indien), Hibiskusblüten*, natürliches Pfirsicharoma, Orangenschalen*, Pfirsichstück*, Steviablätter*, Orangenöl*. *= aus kontrolliert biologischem Anbau.