Koffie van opa Piet (India) Monsooned Malabar AA Robusta

Nieuw
€ 16,95

Monsooned Malabar AA Robusta coffee

Monsun Malabar AA Robusta

 

Sterke koffiebonen uit India monsoon gedroogd en eind medium roast

Koffiebonen van opa Piet,  met fijne niet scherpe Robusta maar wel sterke koffie met zeer laag zuurgehalte tikje rins, en beetje ziltachtige afdronk.

De India Monsooned Malabar AA is een uitgesproken koffie met een gouden randje. Niet alleen zijn deze zoete bonen na bewerking letterlijk goudachtig van kleur; de bijzondere Malabar koffie van de zuidkust van India wordt wel gezien als één van de grootste kwaliteitskoffies. ‘Golden Nuggets’ worden de bonen daarom ook wel genoemd. Heel verbazingwekkend is dit niet als je bedenkt dat dit product uit de Indiase deelstaat Kernataka op een wel heel speciale manier wordt bewerkt. Namelijk volgens het ‘monsoonproces’ dat maar liefst 45 dagen in beslag neemt. Dit resulteert in uitermate zachte koffie met een laag zuurgehalte en ziltige smaak op basis van 100% robusta die op ongeveer 700 m hoogte groeien.

De klinkende naam van de India Monsooned Malabar heeft alles te maken met zijn unieke bewerkingsproces. Die dankt deze koffie namelijk aan de Monsoonwind waaraan de bessen worden blootgesteld. Dat laatste gebeurt in speciale opslagruimtes aan de kust waar de bessen worden bewaard in afwachting van de Monsoon. Zodra deze begint te waaien, worden de zijkanten van de opslagruimtes geopend zodat de vochtige wind de kans krijgt langs de koffie te circuleren. Hierdoor zwellen de bonen op en krijgt de koffie zijn milde, ziltige smaak. Het regelmatig omkeren van de koffie gedurende een periode van 45 dagen geeft de bonen hun bleekgouden teint. Oorspronkelijk waren de zachte ziltige smaken een natuurlijk bijproduct van de zes maanden durende bootreis van India naar Europa. Later, nadat de transporttechnologie was verbeterd en de reistijden waren verkort, wilde we nog steeds de complexe koffiesmaak met een beetje ziltige nasmaak. Om deze smaak weer te verkrijgen worden de bonen na het plukken nu voor 45 dagen in goed geventileerde opslagruimten langs de kust te drogen gelegd. Afkomstig uit de deelstaat Karnataka. De koffiestruiken van deze koffie zijn van de Sarchimor variëteit en zijn ontstaan uit een kruising tussen de Villa Sarchi (een Bourbon mutatie die bekend staat om zijn goede kopkwaliteit) en de Timor Hybrid (een variëteit die resistent is tegen koffieroest). Sarchimor koffieplanten staan bekend om hun resistentie tegen koffieroest en andere ziekten welke de smaak en de planten kunnen beinvloeden. Verpakt in hersluitbare luchtdichte zakken van 500 gram.

- We kunnen de koffiebonen ook voor je malen. Als je dat wilt geef dit dan aan in het opmerkingenscherm bij het afrekenen. Schrijf er even bij hoe we het moeten malen, dus voor espresso of filter enz.

 

(E) Fine not sharp Robusta but strong coffee with very low acidity tinge of rind, and slightly salty finish.

The India Monsooned Malabar AA is a distinct coffee with a golden edge. Not only are these sweet beans literally golden in color after processing; the special Malabar coffee from the south coast of India is considered one of the greatest quality coffees. 'Golden Nuggets' is why the beans are also called. This is not surprising when you consider that this product from the Indian state of Kernataka is processed in a very special way. According to the monsoon process, which takes no less than 45 days. This results in extremely mild coffee with low acidity and a salty taste based on 100% robusta grown at an altitude of approximately 700 m. The resounding name of the India Monsooned Malabar has everything to do with its unique processing. This coffee owes it to the Monsoon winds to which the berries are exposed. This happens in special storage rooms on the coast where the berries are kept waiting for the Monsoon. As soon as it begins to blow, the sides of the storage rooms are opened so that the moist wind has a chance to circulate along the coffee. This causes the beans to swell and gives the coffee its mild, briny flavor. Regular turning of the coffee over a period of 45 days gives the beans their pale golden complexion. Originally, the mild salty flavors were a natural byproduct of the six-month boat trip from India to Europe. Later, after transportation technology improved and travel times were shortened, we still wanted the complex coffee flavor with a slightly salty aftertaste. To regain this flavor, after picking, the beans are now left to dry for 45 days in well-ventilated storage facilities along the coast. Originating from the state of Karnataka. The coffee bushes of this coffee are of the Sarchimor variety and were created from a cross between the Villa Sarchi (a Bourbon mutation known for its good head quality) and the Timor Hybrid (a variety resistant to coffee rust). Sarchimor coffee plants are known for their resistance to coffee rust and other diseases that can affect the taste and plants. Packed in resealable airtight bags of 500 grams. - We can also grind the coffee beans for you. If you would like that please indicate this in the comments screen at checkout. Please write how we should grind it, for espresso or filter etc.

 

(D) Feiner, nicht scharfer, aber starker Robusta-Kaffee mit sehr geringem Säuregehalt und leicht salzigem Abgang.

Der India Monsooned Malabar AA ist ein ausgeprägter Kaffee mit einem goldenen Rand. Nicht nur, dass diese süßen Bohnen nach der Verarbeitung buchstäblich eine goldene Farbe haben; der spezielle Malabar-Kaffee von der Südküste Indiens gilt als einer der besten Qualitätskaffees. Golden Nuggets" werden die Bohnen daher auch genannt. Das ist nicht weiter verwunderlich, wenn man bedenkt, dass dieses Produkt aus dem indischen Bundesstaat Kernataka auf eine ganz besondere Weise verarbeitet wird. Nach dem Monsunverfahren, das nicht weniger als 45 Tage dauert. Das Ergebnis ist ein äußerst milder Kaffee mit geringem Säuregehalt und salzigem Geschmack aus 100% Robusta, der in einer Höhe von etwa 700 m angebaut wird. Der klangvolle Name des India Monsooned Malabar hat mit seiner einzigartigen Verarbeitung zu tun. Diese ist auf den Monsunwind zurückzuführen, dem die Beeren ausgesetzt sind. Letzteres geschieht in speziellen Lagerräumen an der Küste, wo die Beeren in Erwartung des Monsuns aufbewahrt werden. Sobald der Monsun einsetzt, werden die Seiten der Lagerräume geöffnet, damit der feuchte Wind am Kaffee entlang zirkulieren kann. Dadurch quellen die Bohnen auf und geben dem Kaffee seinen milden, salzigen Geschmack. Regelmäßiges Wenden des Kaffees über einen Zeitraum von 45 Tagen verleiht den Bohnen ihren blassgoldenen Teint. Ursprünglich waren die milden salzigen Aromen ein natürliches Nebenprodukt der sechsmonatigen Schiffsreise von Indien nach Europa. Später, als sich die Transporttechnik verbessert und die Reisezeiten verkürzt hatten, wollten wir den komplexen Kaffeegeschmack mit einem leicht salzigen Nachgeschmack beibehalten. Um diesen Geschmack wiederzuerlangen, werden die Bohnen jetzt nach der Ernte 45 Tage lang in gut belüfteten Lagerräumen an der Küste getrocknet. Der Kaffee stammt aus dem Bundesstaat Karnataka. Die Kaffeesträucher dieses Kaffees gehören zur Sorte Sarchimor und sind aus einer Kreuzung zwischen der Villa Sarchi (einer Bourbon-Mutation, die für ihre gute Kopfqualität bekannt ist) und dem Timor-Hybrid (einer gegen Kaffeerost resistenten Sorte) entstanden. Die Sarchimor-Kaffeepflanzen sind bekannt für ihre Resistenz gegen Kaffeerost und andere Krankheiten, die das Aroma und die Pflanzen beeinträchtigen können. Verpackt in wiederverschließbaren, luftdichten Beuteln von 500 Gramm.

- Wir können die Kaffeebohnen auch für Sie mahlen. Wenn Sie dies wünschen, geben Sie dies bitte im Kommentarfeld während des Bestellvorgangs an.

Bitte schreiben Sie, wie wir ihn mahlen sollen,  für Espresso oder Filter etc.