China Oolong (tussen groen en zwart)

€ 6,95

Black and green tea

Grüner und schwarzer Tee

 

oolong thee zit tussen groen en zwart in

Wat is oolong thee?

Oolong is oorspronkelijk een traditionele Chinese thee. In het Westen is deze thee lang niet zo populair als in China.

In China zijn er zelfs wedstrijden voor de meest smaakvolle Oolong thee. In deze wedstrijden wordt de thee beoordeeld op zijn kleur en smaak. Het is te vergelijken met wijncompetities, zoals die in andere delen van de wereld worden gehouden!

Oolong thee wordt voornamelijk verbouwd in China en Taiwan. Het gunstige klimaat en de ondergrond waarop de theeplanten groeien in deze regio zorgen ervoor dat de beste Oolongs hier vandaan komen.

Voor de meeste theeën worden jonge theebladeren gebruikt, bij de verwerking van Oolong thee wordt een iets ouder blad gebruikt

dat al volgroeid is. Oolong thee ligt tussen groene thee en zwarte thee in. Waar zwarte thee volledig- en groene thee helemaal niet geoxideerd is, is oolong thee ongeveer voor de helft geoxideerd. Afhankelijk van het oxidatieproces kan oolong thee dus meer naar zwarte of groene thee smaken.


De smaak van oolong thee

Oolong thee ligt tussen groene thee en zwarte thee. Waar zwarte thee volledig is en groene thee helemaal niet geoxideerd is, is Oolong thee ongeveer half geoxideerd. Afhankelijk van het oxidatieproces, kan Oolong thee meer als zwarte of groene thee smaken. Lichte Oolong thee wordt gekenmerkt door frisse tonen van citrusvruchten. De volle smaak van abrikozen of perziken is terug te vinden in de vollere Oolong thee. Deze smaak neigt meer naar zwarte thee.

Onze Oolong is een half-gefermenteerde thee met halfopen blaadjes voor een helder lichtoranje kopje thee. Smaakt enigszins naar noten.

 

Hoe maak ik oolong thee?

Oolong thee kan op bijna elk moment van de dag gedronken worden. Met de perfecte Oolong thee kun je het 6 tot 8 minuten laten trekken. De beste temperatuur voor het zetten van Oolong thee is 80 tot 90 graden. De beste drinktemperatuur ligt rond de 75 graden Celsius. Het is belangrijk dat de Oolong thee bladeren de ruimte krijgen om zich te ontvouwen. Het volume van de bladeren verdrievoudigt namelijk snel. Als de bladeren te dicht bij elkaar staan zal het aroma zich niet ontwikkelen. Gebruik daarom een theezeefje en gebruik 1 schepje per kopje met het maatschepje, dat is ongeveer 2 gram.

Vepakt per zakje van 100 gram.

 

(E) What's oolong tea?

Oolong is originally a traditional Chinese tea. In the West this tea is not nearly as popular as in China.

In China there are even competitions for the most tasteful oolong tea. In these competitions, the tea is judged on its color and taste. It can be compared to wine competitions, as held in other parts of the world!

Oolong tea is mainly grown in China and Taiwan. The favourable climate and the subsoil on which the tea plants grow in this region ensure that the best Oolongs come from here.

For most teas, young tea leaves are used, in the process of processing oolong tea a slightly older leaf is used that is already fully grown.


The taste of oolong tea

Oolong tea lies between green tea and black tea. Where black tea is completely and green tea is not oxidized at all, oolong tea is about half oxidized. Depending on the oxidation process, oolong tea can taste more like black or green tea. Light oolong tea is characterized by fresh tones of citrus. The full flavour of apricots or peaches can be found in the fuller oolong tea. This taste tends more towards black tea.

Our oolong is a semi-fermented tea with half-open leaves for a clear light-orange cup of tea. Tastes slightly like nuts.

 

How do I make oolong tea?

Oolong tea can be drunk at almost any time of the day. The perfect Oolong tea lets you brew it for 6 to 8 minutes. The best tea temperature for brewing Oolong tea is 80 to 90 degrees. The best drinking temperature is around 75 degrees Celsius. It is important that the Oolong tea leaves get the space to unfold. As the volume of the leaves quickly triples. If the leaves are too close together the aroma will not develop. Therefore use a tea strainer and use 1 scoop per cup with the measuring spoon, which is about 2 grams.

Per sachet of 100 grams.