Theelikeur Delfts theewater, onze ambachtelijke theelikeur

€ 16,95

Tea Liqueur Delftware, our artisanal tea liqueur

Teelikör Delftware, unser handwerklich hergestellter Teelikör

theelikeur uit delft en ambachtelijk gemaakt

(NL) Delfts theewater onze theelikeur

Je ziet het niet vaak maar waarom ook niet! Een likeur voor bij de thee, en dan ook nog eens gemaakt van thee.

Het kon niet uitblijven: als Neef Rob met onze bijna 100 verschillende soorten losse thee, wilden we ook onze eigen theelikeur maken. Na lang combineren van smaken is het dan eindelijk gelukt, Delfts theewater is een feit geworden.

Wij gebruiken als basis natuurlijk de losse thee uit onze eigen winkel, de zwarte Ceylon OP* en de groene Sencha OP.

We hebben deze twee gekozen om de hoge kwaliteit, en om dat stukje geschiedenis dat de V.O.C vaarders rond 1600 de Ceylon thee en de Sencha thee naar Delftshaven haalden. Bij Neef Rob houden we van nostalgie.

Ceylon thee is afkomstig uit Sri Lanka (tot 1972 Ceylon genaamd). Deze zwarte thee kenmerkt zich door een verfrissend aroma met een vleugje citrus.

De Sencha geeft een volle romige thee met een frisse smaak, die je doet denken aan grashalmen. Deze groene Sencha thee wordt op Japanse manier geproduceerd in China. Door herhaaldelijk rollen en pletten ontstaat de typische vorm van platte naalden.

Deze twee theesoorten gecombineerd met perzik, verschillende soorten bloesem en nog een aantal ingrediënten geven de smaak die wij voor onze theelikeur willen hebben.

De toepassingen van Delfts theewater zijn divers. Puur drinken bij de thee - met ijs of zonder - Maar ook spannend als mix of cocktail ingrediënt. Mix 'm bijvoorbeeld met soda, Ginger Ale, Tonic of Prosecco, en maak het af met een paar stukjes sinaasappel of perzik.

Of als cocktail; klik hier voor recepten

Wij leveren de Delftse theelikeur in een nostalgische dikke fles van 500 ml met kurk en papieren etiket. De likeur bevat 14,9% alcohol.

 

(E) Delft tea water our tea liqueur

You don't see it often but why not! A liqueur for tea, and then also made of tea.

It was inevitable: as Cousin Rob with our almost 100 different kinds of loose tea, we also wanted to make our own tea liqueur. After a long time of combining flavors we finally succeeded, Delft tea water has become a fact.

We use as a basis of course the loose tea from our own store, the black Ceylon OP* and the green Sencha OP.

We have chosen these two for their high quality, and for that piece of history that the V.O.C sailors around 1600 brought the Ceylon tea and the Sencha tea to Delftshaven. At Cousin Rob, we love nostalgia.

Ceylon tea originates from Sri Lanka (called Ceylon until 1972). This black tea is characterized by a refreshing aroma with a hint of citrus.

The Sencha gives a full creamy tea with a fresh taste, which reminds you of grass stalks. This green Sencha tea is produced the Japanese way in China. Repeated rolling and crushing creates the typical shape of flat needles.

These two teas combined with peach, various blossoms and a few more ingredients give the taste we want for our tea liqueur.

The applications of Delft tea water are diverse. Drinking it pure with tea - with ice or without - but also exciting as a mix or cocktail ingredient. Mix it with soda, Ginger Ale, Tonic or Prosecco, and finish it off with a few pieces of orange or peach.

Or as a cocktail; click here for recipes

We supply the Delft tea liqueur in a nostalgic thick 500 ml bottle with cork and paper label. The liqueur contains 14.9% alcohol.

 

(D) Delfter Teewasser unser Teelikör

Man sieht es nicht oft, aber warum nicht! Ein Likör für den Tee, und dann auch aus Tee hergestellt.

Es war unvermeidlich: Wie Cousin Rob mit seinen fast 100 verschiedenen Sorten losen Tees, wollten wir auch unseren eigenen Teelikör herstellen. Nach einer langen Zeit des Kombinierens von Aromen haben wir es endlich geschafft: Delfter Teewasser ist eine Tatsache geworden.

Natürlich verwenden wir als Basis den losen Tee aus unserem eigenen Geschäft, den schwarzen Ceylon OP* und den grünen Sencha OP.

Wir haben uns für diese beiden Teesorten entschieden, weil sie von hoher Qualität sind und weil die Seefahrer der V.O.C. um 1600 den Ceylon-Tee und den Sencha-Tee nach Delftshaven brachten. Bei Neef Rob lieben wir Nostalgie.

Ceylon-Tee stammt aus Sri Lanka (bis 1972 Ceylon genannt). Dieser schwarze Tee zeichnet sich durch ein erfrischendes Aroma mit einem Hauch von Zitrusfrüchten aus.

Der Sencha gibt einen vollen, cremigen Tee mit einem frischen Geschmack, der an Grashalme erinnert. Dieser grüne Sencha-Tee wird nach japanischer Art in China hergestellt. Durch wiederholtes Walzen und Zerkleinern entsteht die typische Form der Flachnadeln.

Diese beiden Tees kombiniert mit Pfirsich, verschiedenen Blüten und einigen weiteren Zutaten ergeben den Geschmack, den wir uns für unseren Teelikör wünschen.

Die Anwendungsmöglichkeiten von Delfter Teewasser sind vielfältig. Man kann ihn pur als Tee trinken - mit Eis oder ohne -, aber auch als Mix oder Cocktailzutat ist er spannend. Mischen Sie ihn mit Soda, Ginger Ale, Tonic oder Prosecco und garnieren Sie ihn mit ein paar Orangen- oder Pfirsichstücken.

Oder als Cocktail; für Rezepte hier klicken

Wir liefern den Delfter Teelikör in einer nostalgischen dicken Flasche von 500 ml mit Korken und Papieretikett. Der Likör enthält 14,9 % Alkohol.