Knipkaart 10 voor 12. Betaal er 10 en je ontvangt er 12. Maak hier je keuze

Sale!
€ 42,00 € 35,00

Cutting card 10 for 12. Pay 10 and receive 12.

Schneidkarte 10 für 12. 10 zahlen und 12 bekommen.

(NL) Lekker voor jezelf of om kado te geven de tien voor twaalf knipkaart. Koop er tien en je ontvangt er twaalf, je koopt de knipkaart en je bepaalt de drank van je keuze. Je betaald in een keer 10 drankjes en je ontvangt er twaalf. Het enige wat je hoeft te doen is je knipkaart laten afstrepen bij ieder bezoek. Je hebt dus altijd ongeacht je keuze twee bekers gratis. Let wel op! het betreft hier alleen drankjes om af te halen (to go) deze kaart kun je dus niet gebruiken als je je drankje neemt op ons terras of in ons proeflokaal. Maak onder het kopje varianten een keuze voor welke koffievariant je de bon wilt gaan gebruiken.

 

(E) Delicious for yourself or as a gift to give the ten for twelve card. Buy ten and you will receive twelve, you buy the card and you determine the drink of your choice. You pay for 10 drinks at once and receive twelve. All you have to do is get your clip card crossed off on every visit. So you always have two cups free regardless of your choice. Please note that this concerns only drinks to take away (to go) this card can not be used if you take your drink on our terrace or in our tasting room. Make a choice under the heading variants for which coffee variety you want to use the voucher.

 

(D) Köstlich für Sie selbst oder als Geschenk: die Zehn-für-Zwölf-Karte. Kaufe zehn und du bekommst zwölf, du kaufst die Karte und wählst ein Getränk deiner Wahl. Sie zahlen für 10 Getränke auf einmal und erhalten zwölf. Das Einzige, was Sie tun müssen, ist, Ihre Karte bei jedem Besuch zu sperren. Unabhängig von Ihrer Wahl erhalten Sie also immer zwei Tassen gratis. Bitte beachten Sie: Diese Karte gilt nur für Getränke zum Mitnehmen, d.h. Sie können diese Karte nicht verwenden, wenn Sie Ihr Getränk auf unserer Terrasse oder in unserem Verkostungsraum einnehmen. Wählen Sie unter der Rubrik Varianten aus, für welche Kaffeesorte Sie den Gutschein verwenden möchten.